Home » Aan de slag met Nieuws in de Klas » Online Themadossiers » Gruwel in Israël en Palestina

Gruwel in Israël en Palestina

Geweld van Hamas komt niet uit het niets

11 oktober 2023

***

Hamas ontbond afgelopen zaterdag al zijn duivels door vanuit Gaza Israël te bombarderen en het land binnen te vallen. Bij die acties ontvoerde het Israëli’s, maar ook buitenlandse burgers, en vielen er honderden doden en gewonden. En dit is nog maar een begin, want Israël heeft al zwaar teruggeslagen met bombardementen, en overweegt grondtroepen naar Gaza te sturen.
De veroordeling van de slachtpartij van Hamas is vanzelfsprekend, en het lijkt erop dat de solidariteitsbetuigingen vanuit het Westen aan Israël dat ook zijn. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Want, zonder de terreur van Hamas te vergoelijken, hoe gruwelijk het geweld ook is, het komt niet uit het niets.

(Hamas is de politiek regerende partij in Gaza die door de EU en de VS bestempeld wordt als terreurorganisatie)

 

Nog nooit zo hopeloos

Ellen Debackere trok vorige zomer voor Apache naar Jeruzalem om er te praten met Witte Pater Frans Bouwen, een missionaris die er al 54 jaar ijvert voor interreligieus overleg. In al die tijd heeft Bouwen de situatie nog nooit zo hopeloos gezien. En dat was dus voor Hamas Israël aanviel. Dat komt omdat er aan Palestijnse kant geen leiders meer zijn als Yasser Arafat van de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) die mee aan de wieg stond van de Oslo-akkoorden uit 1993. Die akkoorden leken even tot een pad naar vrede te leiden. Maar, zo zegt Bouwen, de politieke leiders hebben die akkoorden getorpedeerd. Een van die politici is Benjamin Netanyahu die nu premier is van de huidige extreemrechtse regering. Maar ook de internationale gemeenschap heeft volgens Bouwen nagelaten om zijn rol te spelen.

Portret van PLO-leider Yasser Arafat CC BY-NC-ND 2.0 DEED Catholic Church England and Wales

 

Het zat eraan te komen

Sidi El Omari was in 2022 nog op reportage in voornamelijk Palestijnse gebieden, schrijft hij op StampMedia. Door wat hij daar gezien heeft, schrikt hij niet van het escalerende geweld. Wie uitzoomt, wist dat dit er al veel langer zat aan te komen. De actie van Hamas vindt hij tragisch, buiten proportioneel en onaanvaardbaar. Maar tegelijkertijd mag de verantwoordelijkheid van de Israëlische regering niet ontkend worden, vindt hij. Dit geweld is het resultaat van jarenlange spanningen, onderdrukking en extreme politieke ontwikkelingen, aldus El Omari.

Archieffoto: beeld uit Gaza Stad, genomen in 2021. © Sanad Latifa

 

Boodschap van solidariteit met Israël is problematisch

In dit opiniestuk op MO* schrijft Ludo De Brabander van Vrede vzw dat de boodschap van solidariteit van de EU met Israël problematisch is. Uiteraard is het evident om solidair te zijn met burgerslachtoffers, maar steun uiten aan een land met een barslechte reputatie op gebied van mensenrechten, dat Palestijns grondgebied koloniseert, en volgens mensenrechtenorganisaties én de VN de Palestijnen onderwerpt aan een apartheidssysteem, is volgens De Brabander meer dan een brug te ver.

Archieffoto: beeld uit Gaza Stad, genomen in 2021. © Sanad Latifa

 

Hypocrisie van het Westen

Ook Johan Depoortere op DeWereldMorgen hekelt de hypocriete steun van het Westen aan Israël, zij het in iets minder omfloerste taal. De pertinente vraag die Depoortere stelt, is waar de steun van het Westen was wanneer Israël gedurende decennia, en onder veel gematigde regeringen dan die van vandaag, tal van wreedheden beging op de Palestijnse bevolking met veel meer doden tot gevolg.

Kleuterklas in Beersheva na Israëlische aanval. Foto: Avi Ohayon GPO/CC BY-SA 2:0

 

Uiterst gevaarlijke situatie

Wat als Israël Gaza blijvend bombardeert, en binnenvalt met grondtroepen? Als het Hamas wil uitroeien? Dan begeven we ons in een uiterst gevaarlijke situatie, zeggen professoren Internationale Politiek Jonathan Holslag (VUB) en David Criekemans (UA) op Doorbraak. De burgers van Gaza zullen er het grootste slachtoffer van worden, maar het zal ook internationale consequenties hebben. Want hoe zullen de naburige Arabische landen daarop reageren?

Archieffoto: beeld uit Gaza Stad, genomen in 2021. © Sanad Latifa

 

Europese ontwikkelingshulp opgeschort?

De Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Oliver Varhelyi kondigde in het begin van de week aan dat alle Europese ontwikkelingshulp (691 miljoen euro) aan Palestina opgeschort zou worden. Maar de inkt op X was nog niet droog of Varhelyi werd zowel door de Eurocommissaris voor Crisismanagement, als de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandbeleid en Veiligheid teruggefloten. Volgens Business AM wijst dit op behoorlijke meningsverschillen bij de EU-lidstaten onderling.

Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Oliver Varhelyi CC BY 2.0 DEED European Parliament

 

Vragen en discussiepunten

Apache: Missionaris Frans Bouwen: ‘Situatie in Israël en Palestina nooit eerder zo uitzichtloos’

Frans Bouwen heeft de situatie in Israël/Palestina in 54 jaar nog nooit zo hopeloos gevonden. Hij zegt dat er aan beide zijden veranderingen nodig zijn. Welke?
Aan Israëlische kant zitten we met een extreemrechtse regering die geen akkoord wil. Ze willen noch de tweestatenoplossing, noch de eenstaatoplossing (een binationale staat voor zowel Joden als Palestijnen, red.). Ze willen enkel een joodse, democratische staat, maar begrijpen niet dat de huidige situatie niet democratisch is. Het is een systeem van discriminatie en racisme.
Aan Palestijnse kant hebben we niet de leiders die het volk nodig heeft. Na de dood van Yasser Arafat heeft Palestijns president Mahmoud Abbas getracht zijn erfenis verder te zetten. Maar hij heeft moeten samenwerken met de Israëli’s terwijl hij steeds minder vrijheid kreeg om iets te verwezenlijken. Zo is hij stilaan het krediet bij zijn bevolking kwijtgeraakt.
Waarom grijpt de internationale gemeenschap volgens Bouwen niet in?
De gevoeligheid voor de beschuldiging van antisemitisme speelt nog. En ze hebben andere prioriteiten.
Wat is een groot probleem met de settlements, Palestijnse gebieden die gekoloniseerd worden door Israëli’s?
Ze blokkeren regelrecht het bekomen van een oplossing, vooral omdat het gaat om fanatiekelingen die willen beletten dat er nog Palestijnen aanwezig zijn.
Bestaat er volgens Bouwen kans op vrede zolang de huidige premier van Israël Netanyahu aan de macht is?
Nee, er zijn nieuwe mensen nodig, die de andere kant willen erkennen. Nu worden de Palestijnen niet als menselijke wezens aanzien.

StampMedia: Opinie: escalatie in Israël en Palestina is resultaat van jarenlange onderdrukking 

Sidi El Omari zegt dat het geweld van Hamas niet uit het niets komt. Waarom niet?
Veel Palestijnen zijn bewapend en zijn de jarenlange onmenselijke behandeling door de bezettingsmacht van Israël meer dan zat. Decennialang hebben ze geleden onder beperkingen van hun bewegingsvrijheid, onder confiscaties en economische ontberingen. Dat heeft geleid tot diepe frustratie en woede onder de Palestijnse bevolking. De Palestijnse aanval nu komt er in de hoop controle over hun land en zelfbeschikking eindelijk te herwinnen.
Deze crisis is niet uit het niets ontstaan, maar is het resultaat van jarenlange spanningen, onderdrukking en extreme politieke ontwikkelingen.
Wat is volgens El Omari de enige weg voorwaarts?
Vredesgesprekken. We moeten erop aandringen dat beide partijen aan de onderhandelingstafel plaatsnemen om een duurzame oplossing uit te werken. Tegelijk moeten we druk blijven uitoefenen op onze regeringen en internationale organisaties om vreedzame oplossingen te bevorderen en de naleving van internationaal recht te waarborgen.

MO*: ‘De EU hanteert twee maten en gewichten’

Wat bedoelt Ludo De Brabander met: cijfers zeggen soms meer dan woorden?
Volgens de VN vielen er tussen 2008 tot aan de vooravond van het huidige geweld aan Israëlische zijde 308 doden van wie 131 militairen en 90 kolonisten (Joodse Israëli’s die in de bezette Westelijke Jordaanoever resideren). 25 van de Israëlische slachtoffers waren minderjarigen.
Aan Palestijnse zijde registreerde de VN 4.326 doden, van wie 1.022 strijders. Een kwart van de slachtoffers (1337) zijn minderjarigen! Er vielen dus veertien keer meer slachtoffers aan Palestijnse zijde en wat minderjarigen betreft moet je zelfs vermenigvuldigen met een factor 41. Het gaat om wekelijkse (!) doden die doorgaans het nieuws niet halen.
Ludo De Brabander doet een opsomming van misdaden van Israël. Welke?
Israël bouwt in sneltempo nederzettingen – er is een plan voor 10.000 bijkomende wooneenheden — in waar volgens de EU een Palestijnse staat moet komen. Ze bezondigt zich aan talloze mensenrechtenschendingen, zoals de vernietiging van honderden Palestijnse huizen, het langdurig administratief opsluiten van minderjarigen, het neerschieten van ongewapende Palestijnse demonstranten, het handhaven van de blokkade tegen de Gazastrook, de bouw van een muur tot diep in Palestijns gebied, het bombarderen van burgerdoelen,…
Wat is volgens De Brabander de verantwoordelijkheid van de EU?
De EU draagt een verantwoordelijkheid omdat ze weigert de instrumenten te gebruiken die druk kunnen zetten zodat Israël zich conformeert aan het internationaal (humanitair) recht, zoals ze zelf vraagt. Dat is nodig om eindelijk de lont uit de spiraal van geweld te kunnen halen. Israël geniet middels een associatieakkoord evenwel onverminderd van Europese handelsvoordelen en is actief in tal van samenwerkingsprojecten. De EU weigert om het op te schorten hoewel daar in het verleden al eens een meerderheid in het Europees Parlement voor heeft gestemd. De impliciete Europese boodschap aan Israël is al enkele decennia dat het zijn flagrante overtredingen van het internationaal recht tolereert. Op geen enkel moment is er een ernstige poging geweest om Israël in de pas te laten lopen en dus blijft de wonde etteren.

DeWereldMorgen: Reactie van het Westen op Palestijns verzet is hypocriet en ongeloofwaardig

Johan Depoortere geeft ook enkele voorbeelden van Westerse hypocrisie. Welke?
Waar was de verontwaardiging toen in 2008 meer dan 1300 inwoners van Gaza, de grootste openluchtgevangenis ter wereld, omkwamen onder de Israëlische bombardementen van operatie “Gegoten Lood”?
Waar waren de protesten en de oproepen tot het staken van geweld toen Israëlische scherpschutters in 2018 meer dan 200 Palestijnen gericht doodden en veel anderen zwaar verwondden bij de geweldloze protesten aan de prikkeldraadomheining die Gaza van Israël scheidt. Onder de slachtoffers: verpleegkundigen, journalisten, gehandicapten, minderjarigen.
Eén van de scherpschutters kon in de Israëlische pers opscheppen over zijn heldendaden: hij had in één dag 42 knieën kapotgeschoten. De toenmalige Israëlische minister Gilad Erdan vergeleek de gedode Palestijnen in Gaza met Nazis: “Het aantal doden betekent niets, net als het aantal gedode Nazis in de oorlog…”
Hoe had volgens Depoortere de verontwaardiging van het Westen geloofwaardiger kunnen zijn?
Als de westerse wereld zich had verzet tegen de systematische schendingen van het internationaal recht door Israël, tegen de collectieve straffen, de executies zonder vorm van proces, het platwalsen van hele dorpen, het gevangen nemen en folteren ook van minderjarigen en kinderen.

Doorbraak: ‘De geopolitieke gevolgen van deze oorlog kunnen gigantisch groot zijn’

Waarom ligt volgens David Criekemans de leiding van Hamas niet wakker van Israëlische vergelding?
Omdat die veilig en wel in de Arabische Emiraten zitten.
Wat zouden, alweer volgens Criekemans, de gevolgen van een grondoorlog kunnen zijn?
Hezbollah – dat in Libanon al tientallen jaren mee de lakens uitdeelt – zal een grondoffensief in Gaza aangrijpen om ook in het noorden van Israël militair te reageren. In zo’n geval blijft het bang afwachten wat andere landen uit de regio, zoals Egypte, zullen doen. ‘De regimes daar kunnen dan onder grote druk komen vanwege hun eigen publieke opinie. Het valt immers te vrezen dat zo’n Israëlisch grondoffensief mogelijk weken of zelfs maanden zal duren.
Waarom zegt Jonathan Holslag dat een grondoffensief van Israël een bijzonder gewelddadige, en heel complexe oorlog zal worden, met verreikende gevolgen?
‘Vergeet niet dat er in Gaza ruim twee miljoen mensen wonen, op een bijzonder kleine oppervlakte. Wil Israël Hamas nu echt de genadeslag toedienen, dan zullen bombardementen niet volstaan en krijg je sowieso een bijzonder complexe oorlogsvoering. Bijna van deur tot deur, zeg maar, en dat soort gevechten kan maandenlang aanslepen. Van zodra dergelijke beelden zich door het Midden-Oosten gaan verspreiden, zal de onrust ook daar exponentieel toenemen. Vandaag reageren landen zoals Egypte of Saoedi-Arabië nog relatief rustig, maar dat kan dan snel veranderen.’

Business AM: EU laat forse steek vallen: schrapt ze nu alle humanitaire steun aan Palestina of niet?

Waarom maakt de Europese Unie een slechte beurt?
Omdat Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Oliver Varhelyi bekendmaakte dat de Europese Unie alle ontwikkelingshulp voor Palestina on hold zette, Janez Lenarčič, de Eurocommissaris voor Crisismanagement daar lijnrecht tegenin ging, en daarbij steun kreeg van Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandbeleid en Veiligheid. Ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, vond Varhelyi’s beslissing niet de juiste. “Die beslissing is aan de lidstaten”, zo vertelde hij aan de Luxemburgse krant Wort.
En wat doet België?
België belooft in totaal 70 miljoen euro aan ontwikkelingshulp aan Palestina, verspreid over vijf jaar. Dat wordt voorlopig niet stopgezet, zo verkondigde minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) gisteren op Radio 1. Zij benadrukte dat die steun gaat naar “de mensen die het nodig hebben”, niet direct naar de Palestijnse Autoriteit of Hamas.

Hier vind je het opdrachtenblad als Word-document en als PDF-bestand. 

Hier vind je meer informatie over Media.21Aanmelden

Meld je aan om een week lang gratis kranten en magazines in de klas te ontvangen of om de status van je bestelling te volgen.

Heb je nog geen account? Dan moet je eerst registreren.

Let op: De themadossiers en het lesmateriaal op de website van Nieuws in de Klas kan je zo gebruiken.

 

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord herstellen

Vul je e-mailadres in. We sturen je een mail met instructies om je wachtwoord te wijzigen.

 

Aanmelden

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Nieuws in de Klas gebruikt deze informatie enkel om je op de hoogte te brengen van activiteiten, weetjes en trends uit de sector en van onze organisatie. Vink hieronder 'nieuwsberichten' aan als je op de hoogte wil blijven:

Je kan op elk moment jouw gegevens verwijderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt, of te mailen naar info@nieuwsindeklas.be. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacyverklaring. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.