Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Aan de slag met Nieuws in de Klas

Vraagt u kranten aan voor uw leerlingen, neem dan zeker ook een kijkje in ons uitgebreid aanbod aan lesmateriaal, vol gevarieerde opdrachten over, rond en met de kranten.

U kunt de krant gebruiken als:

  • bron van actualiteit
  • didactisch werkinstrument
  • leesbevorderend medium
  • bron van ontspanning (bv. een les ‘vrij’ lezen)
  • middel om kritische burgers te vormen (bv. als voorbereiding van een debat)

 

1. Nieuws in de Klas past ook in uw vak

Nieuws in de Klas is uitermate geschikt voor de lessen Nederlands, maatschappelijke vorming, PAV en wereldoriëntatie. Vooral vakken die een groot aantal lesuren per week hebben, zijn dankbare afnemers van KiK.

Leerkrachten van vakken met minder uren (communicatiewetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, levensbeschouwelijke vakken …) kunnen een regeling treffen met een collega met meer uren en de kranten vervolgens delen. Zo zijn de kranten meermaals inzetbaar en is er geen overschot. De Vlaamse Nieuwsmedia moedigt efficiënt papiergebruik ten zeerste aan.

2. Elke leerling een eigen krant

Kranten lezen maakt deel uit van onze Europese cultuur. Het is een individueel ochtendritueel waarbij volgens het cliché een kop koffie en een ontbijt horen.

Het is dus van fundamenteel belang om elke leerling zijn ‘eigen’ krant te kunnen bezorgen. We lezen kranten in het dagelijkse leven immers ook niet met twee tegelijk.

We leveren daarom per 15 leerlingen 1 standaard-krantenpakket van 15 exemplaren.

Daarnaast voorzien we ook digitale kranten zodat wie geen papieren kranten meer kan bestellen, toch nog met Nieuws in de Klas aan de slag kan. De kranten kunnen gelezen worden op de websites van de 7 Vlaamse kranten.

3. Organisatie op school

Nieuws in de Klas op school vraagt enige organisatie op de dagen waarop het kranten- en lesmateriaal aankomt.

  • De kranten komen tijdens de tweeweekse dagelijks tussen 7 uur en 9 uur ’s ochtends op school aan, de ene al wat vroeger dan de andere. Dat komt doordat sommige kranten via De Post worden gebust en andere via een aparte bedeling.
  • Worden er grote krantenaantallen bezorgd, dan is de schoolpostbus misschien te klein. Tref daarom tijdig maatregelen met het lokale postkantoor of de postbode zelf en spreek een duidelijke en droge plaats af voor de uitreiking. Breng ook de schoolconciërge of een vroege secretariaatsvogel op de hoogte.

 
Elke leerkracht kan individueel bestellen. Bent u met verschillende collega’s en plaatst u elk verschillende bestellingen op hetzelfde schooladres? Overleg dan met elkaar.

Dat kan een verantwoordelijke leerkracht zijn, de conciërge of iemand van het secretariaat. Belangrijk om weten is dat de kranten standaard geleverd worden op naam van de besteller. Bestelt u de kranten voor een collega, gelieve dan zijn of haar naam te noteren op het bestelformulier. In dat geval staat de naam van uw collega op het etiket.

Meestal weten leerkrachten wel wat er op school omgaat. In grote scholen is dat echter niet altijd het geval. Vermijd dat verschillende leerkrachten in dezelfde klas met Nieuws in de Klas werken zonder dat ze het van elkaar weten. Voortaan ziet u bij het besteloverzicht ook wat uw collega’s hebben besteld, voor wanneer en voor welke klassen. 

Studenten in de lerarenopleiding die stage lopen, coördineren de krantenlevering het beste met hun stagebegeleider. De kranten bestellen ze ofwel zelf, ofwel via hun begeleider. In ieder geval kunnen krantenpakketten enkel op een schooladres worden geleverd.