Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Doelstellingen van Nieuws in de Klas

Kinderen en jongeren gaan anders met nieuws en informatie om dan volwassenen. Via internet, radio, televisie, kranten, boeken, tijdschriften, vrienden en de mobiele telefoon komen ze in aanraking met beelden, geluiden en teksten. Voor een snelle nieuwsvergaring wenden ze zich echter in de eerste plaats tot sociale media, waar ook fake news aan sneltempo circuleert.

Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren op diverse manieren en kanalen in contact komen met nieuws en er kritisch mee leren omgaan. Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Maar dat is niet altijd evident. Met Nieuws in de Klas leren ze werken met verschillende nieuwsbronnen en deze te interpreteren. 

Nieuws in de Klas is met andere woorden een media-educatief project dat bijdraagt tot het vormen van leerlingen tot geïnformeerde, kritische en ‘mediawijze’ burgers. 

Mediawijsheid

Nieuws in de Klas werkt op een interactieve manier aan de (vakoverschrijdende) eindtermen, waaronder mediawijsheid. 

Gebruik de media niet alleen, maar probeer deze ook te begrijpen. Dit noemen we ‘mediawijsheid’. Het zijn de competenties die je nodig hebt om je actief, kritisch, bewust en creatief te bewegen in de complexe en veranderende wereld van media(toepassingen).

Nieuws- en informatiegeletterdheid is een onderdeel van mediawijsheidLeerlingen leren niet alleen verschillende nieuwsmedia begrijpen maar ook kritisch omgaan met nieuws en informatie. Daarnaast leren worden leerlingen ook gestimuleerd om zelf nieuws te maken. 

Meer weten over mediawijsheid? Lees er alles over in het dossier van Mediawijs.

(Wereld)burgerschap

Nieuws geeft kinderen en jongeren een blik op de maatschappij en leert hen een mening vormen. Via Nieuws in de Klas werk je ook aan burgerschap en democratie. 

(Wereld)burgerschap is het leggen van verbanden tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. (Wereld)burgers zijn betrokken bij de wereld, dichtbij en veraf; zijn zich bewust van hun rechten en plichten, stellen vragen, zoeken antwoorden, ondernemen actie en vormen zich geen eenzijdig beeld.

Nieuws in de Klas is daarom een educatief project dat bruggen bouwt tussen onderwijs, nieuws en maatschappij.