Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Doelstellingen van Nieuws in de Klas

 

Nieuws in de Klas wil leerlingen helpen om kritische mediagebruikers te worden. Met hun enorme nieuwsaanbod en kritische redacties zijn kranten daarvoor het ideale hulpmiddel.

Leerlingen verwerven door het krantenlezen niet alleen informatiegeletterdheid en actualiteitskennis, maar werken ook op interactieve wijze aan de (vakoverschrijdende) eindtermen. 

Nieuws in de Klas werkt uitvoerig aan mediawijsheid. Leerlingen maken eerst en vooral kennis met het hele spectrum van betalende Nederlandstalige kranten. Ze leren vervolgens kritisch omgaan met media en informatie. Ook de derde pijler van gedegen media-educatie komt aan bod: leerlingen kunnen actief aan de slag met de KrantenMaker van Nieuws in de Klas.

Krantenlezen draagt bij tot het vormen van kritische en goed geïnformeerde burgers. Nieuws in de Klas is daarom een educatief project dat bruggen bouwt tussen onderwijs, krant en maatschappij.