Brussel-Noord

Politiek gezwartepiet op kap van migranten, passagiers en chauffeurs

08 mei 2019

Buschauffeurs van De Lijn willen niet langer stoppen aan de halte Brussel-Noord. In het Noordstation bevindt zich een humanitaire hub voor migranten, maar die verblijven er in heel moeilijke omstandigheden, en de geur van uitwerpselen is niet te harden. Geruchten over een uitbraak van tbc, malaria en schurft bleken evenwel niet correct. Maar de situatie is, voor de migranten in de eerste plaats, onhoudbaar. Intussen schuiven politici de verantwoordelijkheid voor de ellende naar elkaar door, al zou minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block een plan in de maak hebben. 

Die humanitaire hub is een plek waar ngo’s en burgerorganisaties medische, psychische en juridische hulp verlenen aan de migranten. Die hulp wordt dus niet georganiseerd door de overheid. 

 

Tijdlijn

Dat er nogal wat gezwartepiet wordt toont Apache aan. Het maakt een tijdlijn van 2017 tot nu, waaruit blijkt dat er heel wat bevoegdheden zijn, maar niemand echt verantwoordelijkheid wil opnemen, noch voor de bushalte, noch voor de migranten. Resultaat: een onhoudbare situatie

Brussel-Noord (CC BY 2.0) Fred Romero

 

Cijfers en feiten

Vorige week staken geruchten de kop op dat er onder de migranten tbc, malaria en schurft zou zijn uitgebroken. Maar de cijfers en de feiten spreken dat tegen, zo vertelt de organisatie Dokters van de Wereld op DeWereldMorgen. Er zijn wel degelijk gevallen van (vermoedelijk) tbc en schurft, maar die worden opgevolgd en behandeld. Het gaat niet om uitbraken of epidemieën. Zulke geruchten zijn zeer stigmatiserend voor mensen die zo al te lijden hebben onder een verslechterde mentale en fysieke gezondheid omwille van hun ervaringen.

Brussel Noord CC Lode Vanoost

 

Investeren in mensen

De humanitaire hub in Brussel-Noord is er gekomen omwille van het uitblijven van adequate hulp door de overheid. Maar de migranten hebben wel degelijk rechten. Dat ze wantrouwig zijn ten opzichte van overheden, fout geïnformeerd zijn, zeer complexe leefsituaties en achtergronden hebben, maakt het werken moeilijk. Net daarom moet de overheid investeren in deze mensen. Dat, en nog veel meer, zegt Julie Lejeune van Nansen vzw, een juridisch expertisecentrum, aan MO*

Fridtjof Nansen was de eerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Volkenbond. Hij kreeg in 1922 de Nobelprijs voor de Vrede.
(Foto: nansen-refugee.be)

 

Catastrofale miskleun

Terwijl lang geleden het Noordstation van Brussel een mooi en statig gebouw was, werd het in de jaren 60 vervangen door wat er nu staat. Zowat alles aan het gebouw is verkeerd, vertelt Doorbraak. En bij uitbreiding geldt dat ook voor hoe er met de situatie van vandaag wordt omgegaan. ‘Elke betrokken politicus zou toch een minimum aan humanitaire reflex moeten vertonen.’ Als we er niet in slagen om aangepaste huisvesting te vinden in 2019, kunnen we ons land niet langer beschaafd noemen. 

Rogierplaats

 

Wat doet de minister voor Asiel en Migratie?

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) broedt op een plan, zegt newsmonkey. En dat zou er deze week al moeten zijn, want de situatie wordt hoe langer hoe grimmiger. De Brusselse minister voor Openbare Werken en Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) zegt klaar te staan om dat plan te ondersteunen. Dat het plan met argusogen zal bekeken worden, is alvast zeker. 

De Lijn Brussel-Noord (CC BY-NC-ND 2.0) Ruben Van Miegroet
 

 

Artikels en discussiepunten

Apache: Station Brussel-Noord: jarenlang vingerwijzen zonder oplossingen

Een fraai politiek schouwspel is het daar niet in Brussel-Noord. Waarom denk je dat iedereen zo naar elkaar wijst?
Misschien omdat het een heel gevoelig thema is, waarbij iedereen bang heeft om stemmen te verliezen bij de volgende verkiezingen? 
Wat gebeurt er als de politiek geen knopen doorhakt?
Dan nemen burgers de touwtjes in handen. Organisaties als Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, en Dokters van de Wereld staan de migranten in het Noordstation bij.

Wat vind je daarvan? 


DeWereldMorgen: Dokters van de Wereld: geruchten over tbc en schurft niet bevestigd in de cijfers

Epidemieën of uitbraken van tbc, malaria of schurft zijn er niet in Brussel-Noord. Maar wat is er wel aan de hand?
“Het aantal vermoedelijke gevallen van tbc blijft stabiel, het aantal gevallen van schurft is zelfs gedaald. Er is dus niets nieuws onder de zon: er zijn niet meer migranten, niet plots meer ziektes, geen uitbraken en epidemieën. Wat wel verslechtert is de mentale en fysieke gezondheid van de migranten op doorreis: de stress, vochtigheid, kou, onzekerheid, de honger, stigmatisering en het door en door precaire leven heeft een grote impact op de gezondheidstoestand”, vertelt Pierre Verbeeren, directeur van Dokters van de Wereld.
Waarom weet Dokters van de Wereld dat zo zeker?
Sinds augustus 2017 doet Dokters van de Wereld een nauwgezette monitoring en zijn er samen met FARES (een vzw die o.a. strijdt tegen tbc) & het Sint-Pietersziekenhuis duidelijke procedures ontwikkeld als er sprake is van een vermoeden van één van de bovenstaande aandoeningen.

MO*: Er bestaan oplossingen voor transitmigranten

Wat zou volgens Nansen vzw een oplossing zijn voor de vluchtelingen in Brussel-Noord? 
Het inlassen van een soort overgangsperiode. Daarin zou je mensen een veilige ruimte kunnen bieden waarin ze geïnformeerd worden. Op basis daarvan zouden ze een weloverwogen beslissing over complexe juridische kwesties kunnen nemen.
Die overgangsperiode moet garanties bieden tegen detentie (opsluiting). Je zou het kunnen vergelijken met het tijdelijke verblijfsstatuut van zestig dagen dat een erkend slachtoffer van mensenhandel krijgt. Op die manier kunnen mensen een pauze nemen, tijdelijk uit hun pure overlevingsmodus stappen om, vanuit een opgebouwd vertrouwenskader en omkaderd met goede toegang tot informatie, beslissingen nemen.
Weet je wat de Conventie van Genève is? 
Conventie van Genève = Vluchtelingenverdrag. Ontstaan op 28 juli 1951. Het Vluchtelingenverdrag werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling. (Bron: Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Waarom wordt het toepassen van die Conventie steeds moeilijker? 
Toegang tot bescherming en informatie worden steeds moeilijker, de procedures steeds complexer. Dat blokkeert het verkrijgen van effectieve garanties. Het juridische systeem en het vreemdelingenrecht vormen een kluwen. In België, maar ook in andere Europese lidstaten, zijn de budgetten voor justitie teruggeschroefd. Men stelt almaar strengere voorwaarden aan gratis juridische hulp. Tegelijk bepaalt onze Vreemdelingenwet dat de beroepstermijnen verkort worden.
Nansen vzw klaagt het opsluiten van migrantenkinderen – dat in België weer is ingevoerd – aan. Waarom? En waarom is opsluiten van migranten/asielzoekers nooit goed? 
Wij volgen de stellingname van UNHCR en bijvoorbeeld het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. We zijn van mening dat kinderen als kinderen worden bekeken en omwille van hun minderjarigheid moeten beschermd worden, ongeacht hun verblijfsstatuut.
Detentie is as such een inbreuk op de fundamentele rechten van de mens. Daarnaast is het een feit dat België nog steeds systematisch asielzoekers aan de grens detineert. Dat is strijdig met de basisprincipes van de VN. Niemand kan, omwille van zijn of haar status van asielzoeker, van zijn of haar vrijheid worden beroofd.
Wat is volgens Nansen vzw de taak van de politiek? 
Het is juist de taak van de staat om de rol van vredestichter en bemiddelaar op te nemen. Politieke vertegenwoordigers worden niet verkozen om olie op het vuur te gooien, of om hun achterban angst aan te praten over veiligheid, terreur, migratie, armoede.
Het is de taak van een overheid om mensen te sussen en uit te leggen dat solidariteit, inkomensverdeling, opkomen voor zwakkeren perfect kunnen, als er maar duidelijke afspraken zijn.
Het is ook zo dat migratie kan bijdragen aan de samenleving. Dat kan je perfect uitleggen. Daarnaast is het vandaag broodnodig om onze rechtstaat te herwaarderen, om de scheiding der machten te bevestigen. Het zijn de rechters die de normen van de rechtstaat bewaken, dat is eigen aan onze democratie. Het is ook eigen aan de democratie om uitspraken van rechters te aanvaarden.

Doorbraak: Terminus Noord

Waarom vindt Luckas Vander Taelen het Noordstation een catastrofale miskleun?
Het gebouw heeft te veel functies, is gemaakt uit slechte materialen, en wordt slecht onderhouden: een paar panelen die al jaren loshangen, lampen die niet branden, een informatiebord dat niet werkt en wat niet-opgeruimd vuil.

Minister Ducarme is bang dat een opvangcentrum een aanzuigeffect zou hebben. Volgens Vander Taelen bedoelt hij daarmee dat hij niet wil dat de toestand in Brussel-Noord minder afschrikwekkend wordt. Dat is een wel heel cynische gedachte. Denk je dat politici echt zo cynisch kunnen zijn? 


newsmonkey: De Block steekt nek uit en kondigt aan “probleem Brussel-Noord” definitief op te lossen

Waarom zegt newsmonkey dat Maggie De Block haar nek uitsteekt door een oplossing uit te dokteren? 
Opnieuw: de verkiezingen. Ze heeft de bevoegdheden van Theo Francken overgenomen toen die samen met heel de N-VA in december 18 uit de federale regering stapte. Het is geen geheim dat de N-VA het thema ‘migratie’ wil domineren en daarmee veel kiezers wil verleiden. Als de oplossing van De Block niet naar de zin is van de N-VA zou De Block wel eens veel stemmen kunnen verliezen. Anderzijds is dat ook maar speculatie, want je zou evengoed kunnen verwachten dat een oplossing waar iedereen mee gebaat is, de politica net veel stemmen zou opleveren. Eerst die oplossing maar eens afwachten. En dan de verkiezingen nog. 

De oplossing die gesuggereerd wordt door de Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) is een onthaalcentrum. Hij wordt daarin bijgestaan door Dokters van de Wereld, de Brusselse regering, lokale politiediensten, de vakbonden en De Lijn. Wat denk jij van zo’n onthaalcentrum? Hier vind je het opdrachtenblad als Word-document en als PDF-bestand. 

Hier vind je meer informatie over Media.21Aanmelden

Meld je aan om een week lang gratis kranten en magazines in de klas te ontvangen of om de status van je bestelling te volgen.

Heb je nog geen account? Dan moet je eerst registreren.

Let op: De themadossiers en het lesmateriaal op de website van Nieuws in de Klas kan je zo gebruiken.

 

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord herstellen

Vul je e-mailadres in. We sturen je een mail met instructies om je wachtwoord te wijzigen.

 

Aanmelden

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Nieuws in de Klas gebruikt deze informatie enkel om je op de hoogte te brengen van activiteiten, weetjes en trends uit de sector en van onze organisatie. Vink hieronder 'nieuwsberichten' aan als je op de hoogte wil blijven:

Je kan op elk moment jouw gegevens verwijderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt, of te mailen naar info@nieuwsindeklas.be. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacyverklaring. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.