Vaccineren

Nuttig, zonder enige twijfel, maar verplichten?

02 februari 2022

*** (De verklaring voor de sterretjes vind je hier.)

De vaccinatiegraad in ons land is hoog. Weinigen twijfelen nog aan het nut ervan, toch is niet iedereen overtuigd. Moet het vaccineren dan maar verplicht worden? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag die de gemoederen danig verhit. En wat met  kinderen? Is de prik bij hen een goed idee? En worden kinderen of jongeren die niet gevaccineerd (willen) zijn niet gediscrimineerd? En hoe zit het ondertussen in Afrika? Want wij kunnen hier wel palaveren over een vaccinatieplicht, maar op dat immense continent zijn nog maar hooguit 2,5 % van alle geproduceerde vaccins terechtgekomen.
We zoeken bedaard naar rationele antwoorden.

Omdat wij graag weten wat jullie denken over de themadossiers, zodat we waar nodig kunnen aanpassen en verbeteren, vragen we jullie om dit beoordelingsformulier in te vullen. Alvast hartelijk dank!

 

Perspectief en correcte informatie

Voor Doorbraak volgde Christophe Degreef de bijzondere parlementscommissie met betrekking tot de vaccinatieplicht. Daar had hij voornamelijk aandacht voor de passage van microbioloog Emmanuel André. Deze ontkent het nut van vaccinatie niet, maar plaatst het in een breder perspectief. Niet iedereen heeft evenveel last van COVID-19, of gaat eraan dood. Dit gezegd zijnde, hamert hij wel op het verspreiden van correcte informatie, een taak van de samenleving (lees: de overheid). Vaccinatie vermindert ontegensprekelijk de kans om te sterven aan COVID-19, en dan vooral bij 50-plussers en risicopatiënten. Als een risicopatiënt niet gevaccineerd is, suggereert André, valt er iets te zeggen voor een vaccinatieplicht.

(CC BY-NC-ND 2.0) Province of British Columbia

 

Omikron, de game-changer

De laatste nieuwe variant van het coronavirus, Omikron, trekt zich weinig aan van vaccins. Zowel gevaccineerden als niet gevaccineerden raken besmet. Maar het goede nieuws is, lezen we op Business AM, dat er veel minder mensen echt ziek van worden, laat staan dood van gaan. Een gevaccineerde persoon zal altijd beter beschermd zijn, maar, indien besmet met Omikron, kan hij/zij nog altijd anderen aansteken. En dat is een game-changer, want dat haalt een eventuele wettelijke basis voor een vaccinatieplicht onderuit, namelijk de bescherming van de samenleving.

(CC BY 2.0) ŽupaBA VUCBA

 

Kinderen

Of kinderen gevaccineerd worden of niet, ligt in handen van hun ouders. Die ouders kunnen alleen maar beslissen als ze goed geïnformeerd zijn. En die informatie moet door de overheid aangeleverd worden. Maar van een echte informatiecampagne door de overheid is geen sprake, klaagt Marc Vandepitte op DeWereldMorgen. Dus geeft hij de informatie maar zelf.

 

Infectie of vaccinatie?

Er zijn mensen die vinden dat je de natuur zijn gang moet laten gaan, en immuniteit zich beter opbouwt door een infectie door te maken. Dat is voor een stuk ook waar. Maar Marleen Finoulst legt op EOS uit waarom je toch beter beschermd bent door een vaccin. Dat komt omdat de bescherming na COVID-19 heel wisselend is, en afhangt van meerdere factoren, terwijl bij vaccinatie de bescherming beter bekend en bestudeerd is.

(CC BY 2.0) yuri.samoilov.online

 

Onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen

Tot dusver is er geen vaccinatieplicht. Het wordt wel sterk aangemoedigd om je te laten vaccineren, maar verplicht is het niet. Dat heeft ondertussen wel enkele gevolgen: de quarantaineplicht is voor gevaccineerden opgeheven, terwijl gezonde mensen – ook kinderen – die niet gevaccineerd zijn nog steeds tien dagen in quarantaine moeten. Dat zorgt ervoor dat, in het geval van kinderen, ze niet naar school kunnen gaan. En dat wringt toch een beetje met het recht op onderwijs, lezen we op Apache. Bovendien adviseerde de Hoge Gezondheidsraad om bij het bepalen van coronaregels geen onderscheid te maken tussen de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren.

(CC BY-NC 2.0) Diverse Stock Photos

 

Afrika krijgt te weinig vaccins

Onderzoek heeft aangetoond dat de vaccinbereidheid in landen met lage en middeninkomens, zoals veel Afrikaanse landen, heel hoog is. Nochtans beweert de CEO van Pfizer dat het net omdat de twijfel er zo groot is, de vaccins niet geleverd worden. Enkele academici schrijven op MO* dat dit kwalijke nonsens zijn die bovendien gedrenkt zijn in racisme. De echte reden waarom Afrika veel te weinig vaccins krijgt, is omdat rijke westerse landen ze allemaal opkopen aan torenhogere prijzen, prijzen die Afrikaanse landen niet kunnen betalen. Bovendien koopt de westerse wereld zo veel vaccins dat er zelfs 100 miljoen vaccindoses op het punt staan te vervallen.

 

Vragen en discussiepunten

Doorbraak: ‘Vaccinatie is nuttig, maar pas significant voordelig vanaf 50 jaar’

Als een niet risicopatiënt volledig gevaccineerd is, heeft een jaarlijkse booster geen zin, volgens Emmanuel André. Wat is zijn alternatief?
Een natuurlijke booster, namelijk besmetting.

André zegt ook dat correcte informatie belangrijk is. Waar haal jij je informatie m.b.t. het coronavirus?


Er wordt hoe langer hoe meer een onderscheid gemaakt tusseen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Wat denkt André daarvan?
Het niet aanbieden van zorg aan niet-gevaccineerden, vindt André als arts onacceptabel. ‘Kijk, als we niet-gevaccineerden tot vaccinatie willen bewegen, dan doen we dat omdat we met hun gezondheid inzitten. Als we die mensen echter zorg zouden ontzeggen, dan zijn we echter helemaal niet meer bezig met hun gezondheid. Dat is contradictorisch.’
‘Een vaccinatiecertificaat is altijd handig om te hebben omdat het nuttige informatie oplevert over de medische achtergrond van een persoon. Maar als burger ligt het CST voor mij toch moeilijk, op echte noodsituaties na, misschien. Ik verkies dat iedereen ongeacht vaccinatiestatus op alle plaatsen binnen mag. Bovendien zou een 1G-beleid bij herhaling tot polarisering leiden, omdat je telkens dezelfde discussie moet voeren. Een vaccinverplichting – maar nu spreek ik in de theoretische zin – heeft dan het voordeel dat je niet in elk café je vaccinpas moet tonen. Met 1G voer je eigenlijk continu dezelfde vaccindiscussie.’

Business AM: Omikron ondergraaft de belangrijkste reden voor verplichte vaccinatie: de bescherming van de samenleving

Wat is het verschil tussen Omikron en Delta?
Omikron bedreigt niet langer het ademhalingsstelsel van de mens, omdat het minder diep in het lichaam doordringt.
Waarom is het, volgens journalist Dominique Dewitte, niet langer de pandemie van de ongevaccineerden?
Niet-gevaccineerden en gevaccineerden zijn nu beide drager van het virus en dus drager van dezelfde ziekte. De gevaccineerde beschermt zichzelf beter – hij heeft systematisch een kleinere kans om ernstig of zelfs dodelijk ziek te worden. Maar: hij beschermt niet automatisch de volgende persoon. Hij blijft een bron van gevaar voor alle anderen.

DeWereldMorgen: Is kinderen vaccineren tegen COVID-19 wel een goed idee?

Hoewel het algemeen aanvaard is dat het coronavirus minder gevolgen heeft bij kinderen, wijst Marc Vandepitte toch op enkele onontkoombare feiten, zeker in verband met de omikronvariant. Welke?
Ondanks het lage risico stelt men wel vast dat kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar de laatste maanden een steeds groter deel uitmaken van de ziekenhuisopnames in Europa en in de VS. In Rome ligt de IC-afdeling van een kinderziekenhuis voor 60 procent vol met coronapatiëntjes. De omikronvariant is niet alleen veel besmettelijker, hij treft de kinderen blijkbaar ook harder dan de deltavariant.
Waarom raadt Vandepitte een vaccin voor kinderen aan, in de plaats van natuurlijke immuniteit op te bouwen?
Omdat kinderen er weinig ziek van worden kunnen ze inderdaad zonder vaccins een zekere immuniteit opbouwen. Maar precies omdat ze er (meestal) niet ziek van worden, is die opgebouwde immuniteit zwakker.
Daarnaast is het probleem dat die natuurlijke bescherming na een zekere tijd afneemt. Bij de omikronvariant is de kans op herinfectie in elk geval groter bij natuurlijke immuniteit dan bij volledige vaccinatie. Bovendien zijn kinderen bij deze variant meer vatbaar voor herinfectie dan volwassenen.
De omicronvariant zal vermoedelijk na verloop van tijd alle kinderen besmetten, maar ze zijn beter af om een infectie te ondergaan als ze gevaccineerd zijn. Door het vaccin kan je de immuniteit niet alleen versterken maar ook langer laten duren.
We kampen vandaag met een hoge viruscirculatie die de gezondheidszorg onder druk zet, de bedrijfswereld met een tekort aan personeel opzadelt, en nog steeds zorgt voor tientallen doden per dag. Hoe komt dat, volgens Vandepitte?
Dat hoog aantal besmettingen is in de eerste plaats het gevolg van het wanbeleid van onze overheden. Zij waren onvoorbereid, reageerden te laat, en het ontbrak hen aan politieke moed en daadkracht om de pandemie in de kiem te smoren. Veertig jaar neoliberaal beleid had de gezondheidszorg ernstig aangetast. In de scholen en elders hebben zij ook niet ingezet op de zo noodzakelijke luchtzuivering of ventilatie.
Vandepitte is zich er ook bewust van dat het Zuiden te weinig vaccins krijgt, en zo een reservoir vormt voor nieuwe varianten. Waarom is dat zo, en wat stelt hij voor?
De huidige productiecapaciteit wordt beperkt gehouden. De farmareuzen, hierin gesteund door de Westerse overheden, weigeren hun patenten vrij te geven en houden krampachtig vast aan hun monopolie op de productie van vaccins. Gevolg: er worden minder vaccins geproduceerd dan wat de wereld nodig heeft, maar de farmareuzen kunnen wel woekerwinsten opstrijken. Het is daarom dringend nodig dat de patenten worden opgegeven en dat er technologietransfer is naar de landen in het Zuiden.

EOS: Is de immuniteit na covid-19 beter dan na vaccinatie?

Er zijn mensen die zich opzettelijk besmetten met snot van personen met COVID-19. Is dat een goed idee?
NEEEEEEEEEEE.
Het is in sommige gevallen zo dat een natuurlijke infectie iets meer antistoffen aanmaakt. Maar toch zegt Marleen Finoulst dat het alleszins beter is om je te laten vaccineren, en niet alleen tegen corona. Waarom?
Je immuniteit hangt van de ziekteverwekker af. Het is in alle gevallen zo dat je met de natuurlijke infectie meer risico loopt op complicaties door de ziekte dan na vaccinatie. Ernstige nevenwerkingen door het vaccin zijn altijd veel zeldzamer dan ernstige complicaties door de infectie. Zo is het mazelenvaccin zeer veilig, terwijl 1 kind op 1.000 dat mazelen doormaakt overlijdt.

Apache: Onderscheid tussen quarantaineregels voor al dan niet gevaccineerde jongeren leidt tot spanning

De quarantaineplicht voor niet-gevaccineerde kinderen en jongeren staat op gespannen voet met het leerrecht. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zegt dat geen enkel recht absoluut is, maar maakt zich toch zorgen. Waarom?
“Een bepaalde groep is gevaccineerd en is in principe beter beschermd. Geen enkel recht is absoluut, of het nu gaat om gezondheid, onderwijs of welzijn. Maar uitzonderingen maken op het recht op onderwijs in functie van gezondheid moet goed overwogen worden en zo kort mogelijk in de tijd zijn. Quarantaines hebben een grote impact op het welzijn van kinderen en jongeren. We zijn tevreden dat die voor de gezonde lagereschoolkinderen opgeheven zijn.”
Ondanks adviezen om geen onderscheid te maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en jongeren, is het er toch. Hoe verklaart de politiek bij monde van een woordvoerder van onderwijsminister Ben Weyts dat?
Een woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de minister op de laatste bijeenkomst van de IMC veel van zijn doelstellingen bereikte (noodremprocedure en contactopsporing afgeschaft en meerdaagse uitstappen mogelijk). “Daar staat tegenover dat we ook een toegeving hebben moeten doen, wat betreft de scholieren in het secundair onderwijs die niet volledig gevaccineerd zijn”, zegt de woordvoerder. “Maar goed, als je een akkoord sluit, dan draag je dat akkoord ook uit in zijn geheel, de maatregelen die je zelf hebt voorgesteld én degene die je niet zelf hebt voorgesteld. Anders werken akkoorden niet.”

MO*: Een ongemakkelijke waarheid: ‘Dit is de echte reden waarom de vaccinatiegraad in Afrika achterophinkt’

De reden waarom lage inkomenslanden een lage vaccinatiegraad hebben, is, volgens de auteurs van dit stuk, niet omdat ze weigerachtig staan ten opzichte van vaccins, of twijfelen aan de doeltreffendheid ervan (zoals de CEO van Pfizer suggereert), maar omdat de vaccins voor hen niet toegankelijk zijn. Waarom is dat zo?
Omdat de rijke landen de facto alles hebben opgekocht. En dit komt dan weer, volgens de WHO, ‘omdat fabrikanten voorrang hebben gegeven aan of wettelijk verplicht zijn tot het nakomen van bilaterale overeenkomsten met rijke landen die bereid zijn een hoge prijs te betalen.’
Welk ander element haalt de WHO aan om de ononderbouwde visie van de Pfizer CEO onderuit te halen?
De WHO erkent dat bijna elk land met een laag inkomen ‘uitgebreide ervaring heeft met grootschalige vaccinatiecampagnes’. Elk land in Afrika heeft met succes de pokken uitgeroeid, op een paar na hebben alle landen hun bevolking doeltreffend tegen polio ingeënt en de meeste maken gestage vorderingen met het inenten tegen kinderziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.
Waarom zal Afrika zich ontwikkelen tot het COVID-continent?
Vanwege de onrechtvaardigheid, hebzucht en passiviteit van farmaceutische bedrijven en politieke leiders uit het Noorden.
Zowel Pfizer als hun Duitse partner BioNTech hebben het afgelopen jaar geweigerd kennis over vaccins te delen met andere fabrikanten over de hele wereld.
Tot nu toe is Pfizer ook niet bereid geweest om samen te werken met de mRNA-hubs van de WHO die over de hele wereld worden opgezet — waaronder Zuid-Afrika — en die zouden kunnen helpen om snel de broodnodige extra vaccindoses te leveren.
Volgens de auteurs houden de grote farmabedrijven de pandemie in lage- en middeninkomenslanden in stand. Hoe?
Door te weigeren COVID-19-vaccins en andere essentiële technologieën te behandelen als producten van algemeen nut — vooral wanneer die technologieën met overheidsgeld zijn gefinancierd.

Hier vind je het opdrachtenblad als Word-document en als PDF-bestand. 

Hier vind je meer informatie over Media.21Aanmelden

Meld je aan om een week lang gratis kranten en magazines in de klas te ontvangen of om de status van je bestelling te volgen.

Heb je nog geen account? Dan moet je eerst registreren.

Let op: De themadossiers en het lesmateriaal op de website van Nieuws in de Klas kan je zo gebruiken.

 

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord herstellen

Vul je e-mailadres in. We sturen je een mail met instructies om je wachtwoord te wijzigen.

 

Aanmelden

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Nieuws in de Klas gebruikt deze informatie enkel om je op de hoogte te brengen van activiteiten, weetjes en trends uit de sector en van onze organisatie. Vink hieronder 'nieuwsberichten' aan als je op de hoogte wil blijven:

Je kan op elk moment jouw gegevens verwijderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt, of te mailen naar info@nieuwsindeklas.be. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacyverklaring. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.