Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Lesmateriaal

Nieuws in de Klas zorgt ook dit schooljaar voor het pedagogisch comfort van de leerkrachten. We bieden o.a.

  • uitgewerkte lessen per thema, apart downloadbaar 
  • lestips met de kranten van de dag op www.facebook.com/nieuwsindeklas
  • lesvoorbereidingen van collega’s
  • tips van Nieuws in de Klas en van collega’s
  • leuke links

Ontdek hier het lesmateriaal

 

Nieuws in de Klas biedt aangepast lesmateriaal aan op verschillende niveaus. U kiest de opdrachten die het nauwst aansluiten bij de interessesfeer en mogelijkheden van uw leerlingen. Nieuws in de Klas is bruikbaar in alle onderwijsvormen vanaf de laatste graad van het lager onderwijs.

Vele opdrachten zijn “kneedbaar” om aansluiting te vinden bij het niveau van de klas. Hierdoor en dankzij de ingezonden lesvoorbereidingen van collega-leerkrachten, kunt u het lessenpakket à la carte samenstellen.

Deze lessendatabank wordt gedurende het schooljaar aangevuld met nieuwe werkmappen en dossiers in samenwerking met het Kenniscentrum Mediawijsheid (www.mediawijs.be).

Het lesmateriaal werd dit schooljaar volledig aangepast en is nu ook gekoppeld aan de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen. Dat maakt het voor leerkracht heel makkelijk om rond mediawijsheid te werken in de klas. Er is aandacht voor papieren en digitale kranten, maar ook onafhankelijke nieuwssites en sociale media.
 
Uw opmerkingen en suggesties horen we graag via info@nieuwsindeklas.be.