Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Lesmateriaal

Aan de slag 

Nieuws in de Klas zorgt ook dit schooljaar voor zowel lager als secundair onderwijs voor heel wat educatief materiaal om te werken rond informatie, nieuws en actualiteit. 

Zo vind je

  • methodiekenbundels voor secundair en lager onderwijs in de lessendatabank, apart downloadbaar 
  • lestips op www.facebook.com/nieuwsindeklas
  • tips van Nieuws in de Klas en van collega’s
  • leuke links
  • tools

 

Lesdoelen

Deze lessendatabank wordt gedurende het schooljaar aangevuld met nieuwe educatieve bundels en dossiers.

Het lesmateriaal werd tijdens het schooljaar 2016-2017 volledig aangepast en is ook gekoppeld aan de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen. Er is aandacht voor papieren en digitale kranten, maar ook onafhankelijke nieuwssites en sociale media.
Heb je opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via nieuwsindeklas@mediawijs.be.  We leren graag uit jouw reacties.