Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Werking

 

Nieuws in de klas is een media-educatief project van de Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, Media.21 en Mediawijs met steun van de Vlaamse Overheid.

De dagelijkse werking van Nieuws in de klas krijgt vorm door een team van medewerkers

  • Sanne Hermans (Mediawijs) – Coördinatie Nieuws in de klas 
  • Veerle Marckx (Vlaamse Nieuwsmedia) – Verantwoordelijke Kranten- en Magazinepakket  
  • Bram Souffriau (Media.21/Apache) – Verantwoordelijke Onafhankelijke Nieuwssites 

Twee keer per jaar komt de stuurgroep van Nieuws in de klas samen. De stuurgroep volgt de grote strategische lijnen en realisaties van Nieuws in de klas op, geeft raad, sturing en advies waar nodig. Het is een klankbord naar de ruime sector toe. 

In de stuurgroep zetelen: 

  • Sanne Hermans – Coördinatie Nieuws in de klas (Mediawijs)
  • Veerle Marckx – Vertegenwoordiger printmedia (Vlaamse Nieuwsmedia en The Ppress)
  • Bram Souffreau – Vertegenwoordiger onafhankelijke nieuwssites
  • Nog te bepalen –  Vertegenwoordiger Audiovisuele media
  • Andy Demeulenaere (Mediawijs)

Daarnaast wordt er jaarlijks ook een expertengroep georganiseerd om inspraak te krijgen van het werkveld wat betreft ontwikkeling educatief materiaal, tools, … Wil je hierover graag op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje naar sanne.hermans@mediawijs.be.