Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Het Nieuwsblad

www.nieuwsblad.be

het-nieuwsblad

Groep Mediahuis

Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe

Missie
Het Nieuwsblad: thuis in uw streek en in de sportwereld. Bovenop een complete verslaggeving van het nieuws uit binnen- en buitenland, economie, politiek, … schenkt Het Nieuwsblad extra aandacht aan streek- en sportnieuws. In de regiopagina’s ontdekt u wat in uw streek leeft. Het boeiendste buurtnieuws, bruisende uitstapidee?n … U komt het allemaal te weten. In ons Sportkatern leest u de meest complete sportverslaggeving van dit land.

Historiek

 • 1912: Karel Steyaert (pseudoniem Karel Van Wijnendaele) richt de eerste Vlaamse sportkrant “Sportwereld” op, die driemaal in de week verscheen.
 • 2 mei 1914: F. Van Cauwelaert, A. van de Perre en A. Hendrix stichten de krantenuitgeverij NV De Standaard.
 • December 1918: De Standaard verschijnt voor het eerst. Verkoopprijs bedroeg toen 10 cent. Loodzetsel, geen foto’s, vaste vormgeving.
 • 1929: Een volkskrant wordt gelanceerd: Het Nieuwsblad moet een ruimer publiek bereiken.
 • 1939: “Sportwereld” wordt verkocht aan NV De Standaard en verschijnt voortaan als sportkatern bij onze kranten.
 • 1957: Het Nieuws van de dag, ’t Vrije Volksblad en Het Handelsblad worden opgekocht (de beide eerste titels werden opgeheven in 1966, de laatste in 1979).
 • 1959: De Gentenaar en De Landwacht (deze laatste opgeheven in 1978) worden opgenomen in de uitgeversgroep. Naast de NV De Standaard, uitgever van de krantentitels, groepeerde de Standaardgroep een elftal vennootschappen, actief op verschillende terreinen. De toenmalige directeur-generaal was Albert De Smaele.
 • 1962: De redactie maakt een jeugdkrant onder de naam “Patskrant”.
 • 19 mei 1976: drukkerij NV Periodica (die technische diensten als zetterij, opmaak en drukkerij omvatte) wordt failliet verklaard.
 • 22 juni 1976: NV De Standaard (met inbegrip van de redactie) volgt in het faillissement.
 • Juni 1976: NV Vum neemt de kranten van de Standaardgroep over. Stuwende kracht was onder meer Andr? Leysen.
 • 22 augustus 1977: De jeugdkrant “Patskrant” verandert in “Stipkrant”.
 • 13 september 1988: Het Nieuwsblad deelt de krant op in vier secties (A, B C en D).
 • 7 maart 1989: Voor het eerst wordt een aparte sectie van zes pagina’s gemaakt over vrije tijd, tv-kijken, enzovoort. Het woord “lifestyle” vindt ingang op de redactie.
 • 1993: De magazineredactie wordt opgericht om al het lifestyle- en medianieuws te coveren.
 • 5 maart 1994: De weekendbijlage “Zaterdag” ontstaat. Jaren later wordt die omgevormd tot ZZ (anno 2000), in 2004 wordt dat “Plaza”.
 • November 1995: Het Nieuwsblad schakelt over naar de nieuwe spelling. Dit is het einde van de ‘progressieve’ spelling die de krant decennia lang aanhield.
 • April 1996: In Antwerpen wordt de regionale editie omgevormd tot een nieuwe krantentitel ’t Stad. Goed twee jaar later wordt de klok teruggedraaid.
  1998-2000: De redacties van Het Nieuwsblad en Het Volk worden samengevoegd tot ??n groot geheel.
 • September 2000: Stipkrant houdt op te bestaan; de Jommekeskrant verschijnt voortaan in Het Volk ?n in Het Nieuwsblad.
 • Juni 2001: Het Nieuwsblad verandert van formaat: van het grote “broadsheet”-formaat gaat het naar het iets kleinere Belgisch formaat.
 • September 2003: Het Nieuwsblad brengt als eerste Vlaamse krant een volwaardige Zondagskrant op de markt.
 • 3 oktober 2005: Het Nieuwsblad verschijnt voor het eerst op tabloid-formaat.
 • Vanaf 10 mei 2008 varen Het Volk en Het Nieuwsblad samen onder de vlag van Het Nieuwsblad. Het samengaan van beide titels past binnen het kader van een ambitieus plan om met Het Nieuwsblad en De Gentenaar zowel in print als online nog sterker te worden.
 • In januari 2013 lanceren de redacties van Het Nieuwsblad en L’Avenir elk een eigen nieuw gratis lokaal magazine: “Het Nieuwsblad-Rondom” in Vlaanderen en “Proximag-Lavenir.net” in Franstalig België. De nieuwe magazines worden huis-aan-huis verspreid en zijn samen goed voor een oplage van meer dan 3.500.000 exemplaren.