Home » De Standaard

De Standaard

www.standaard.be

de-standaard

 

Groep: Mediahuis

Hoofdredacteurs: Karel Verhoeven

Missie
Een genuanceerde kwaliteitskrant maken van Europees niveau. We willen de lezer de nodige kennis aanreiken om de politieke, economische, culturele, sociale, wetenschappelijke en technologische actualiteit grondig te volgen en te begrijpen. Daarom proberen we elke dag, op een degelijke en toegankelijke manier, de ingewikkelde realiteit te beschrijven, te analyseren en te becommentariëren.

Historiek

OPRICHTING

De geschiedenis van het dagblad De Standaard kan niet los gezien worden van de Vlaamse Beweging. Die stelde zich tot doel de belangen van het Nederlandssprekende deel van de bevolking te verdedigen binnen een België dat gedomineerd werd door Franstalige burgerij. Bij de aanvang van de 20ste eeuw was het Frans in Vlaanderen de voertaal in administratie, gerecht, leger en onderwijs.
Een groep Vlaamse intellectuelen vond dat elke Vlaming recht had op onderwijs en administratie in zijn moedertaal. Om die eisen kracht bij te zetten was nood aan een eigen Vlaamse krant, zo meenden enkele voormannen uit de Vlaamse beweging. Op 4 december 1918 rolde het eerste nummer van De Standaard van de persen.

De Standaard verwierf vrij snel een invloedrijke positie in het Belgische perslandschap onder oprichter Alfons Van De Perre. De oplage steeg in de jaren ’20 van 4.000 naar 12.000.
Met twintig redacteurs onder de stimulerende leiding van hoofdredacteur Boon werd De Standaard in de jaren ’30 een van de belangrijkste dagbladen van het land.

WO II

Bij de aanvang van de bezetting vielen de persen van De Standaard stil. Na enkele maanden werd besloten opnieuw een krant uit te geven maar niet onder dezelfde naam. De redactie ging weer aan de slag, nu voor Het Algemeen Nieuws.

Naarmate de oorlog vorderde werd het blad steeds kleurlozer. In die verwarde periode poogden enkele Vlaamse industriëen, Bekaert en Herbert, de hand te leggen op de krant. Nauwelijks een maand na de bevrijding van Belgi?, in oktober 1944, bereikten ze een overeenkomst met de oude eigenaars van De Standaard. Die moesten toen rekening houden met eventuele gerechtelijke vervolging. Het was niet zeker of de krant zou kunnen blijven bestaan. Alle hulp was dus welkom.
Bekaert en Herbert wilden het dagblad gebruiken om de door de collaboratie zwaar beschadigde Vlaamse zaak te verzoenen met de Belgische realiteit. Het blad heette vanaf dan De Nieuwe Standaard. De krant kwam al snel onder fel vuur te liggen van Vlaams nationalistische zijde. Reden was de lauwe manier waarop over de na oorlogse repressie werd bericht. Bekaert en Herbert trokken in 1947 hun aandeel uit de krant terug. De 27-jarige De Smaele nam de leiding over. Voortaan zou de krant weer De Standaard heten en een klassieke Vlaams katholieke koers varen.

NV DE STANDAARD

Albert De Smaele richtte in 1947 de NV De Standaard op. De vennootschap omvatte de kwaliteitskrant De Standaard, het volkse dagblad Het Nieuwsblad en het in 1976 opgedoekte weekblad Ons Volk. Qua politieke lijn knoopte de krant weer aan bij de vooroorlogse traditie. Ze verdedigde de Vlaamse taaleisen en richtte zich vooral op de katholieke regeringspartij CVP.
De jaren ’50 waren ook een periode van rijk journalistiek initiatief. Cultuurredacteur Max Wildiers startte De Standaard der Letteren. Deze wekelijkse literaire bijlage verwierf in het Nederlands taalgebied snel een ijzersterke reputatie vanwege de kwaliteit van z’n recensies.
Tot 1960 gaf uitgever Albert De Smaele zelf leiding aan de redactie. In de jaren ’60 ging hij zich uitsluitend concentreren op de commerciële kant van de onderneming.
Dagelijks kochten zo’n 36.000 mensen de krant. De totale oplage van alle kranten van het bedrijf bedroeg in 1966 ruim 290.000 exemplaren. Goede cijfers, die bedrijfsleider De Smaele in het begin van de jaren ’70 verleidden tot een zeer ambitieus investeringsprogramma. Het werd een ramp. Op dinsdag 22 juni 1976 sprak de rechtbank het faillissement uit van de NV De Standaard.

DE VUM

Na het bankroet van de vennootschap volgde een korte dramatische periode met onderhandelingen, manifestaties en een bedrijfsbezetting. Zeven dagen na het faillissement werd de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) boven de doopvont gehouden. Op het einde van de jaren ’70 klauterde De Standaard opnieuw uit het dal. Tegen 1980 waren alle schulden afbetaald en maakte de onderneming weer winst. Datzelfde jaar betrok de krant een nieuw complex in Groot Bijgaarden, aan de rand van de hoofdstad. Vier jaar later volgde de automatisering van de redactie.
Midden de jaren ’80 rolden dagelijks zo’n 70.000 exemplaren van de persen. In het licht van deze goede resultaten besloot hoofdredacteur Achten zich vanaf 1999 te concentreren op de commerciële kant van de krant. De raad van bestuur benoemde Peter Vandermeersch, voorheen correspondent in Frankrijk en de Verenigde Staten tot algemeen hoofdredacteur.

De jaren negentig waren een periode van grote journalistieke creativiteit. Dat de lezer deze inspanningen weet te waarderen blijkt uit de oplagecijfers, zo’n 80.000 kranten werden er gemiddeld per dag verkocht in de eerste maanden van 2002. Sinds 1997 verschijnt De Standaard bovendien online. Wereldwijd hebben ruim 200.000 lezers zich al laten registreren. De site wordt dagelijks door zo’n 40.000 mensen geraadpleegd.

CORELIO

In juni 2006, uitgerekend tijdens de week waarop de Vlaamse Uitgeversmaatschappij haar dertigste verjaardag viert, besliste de Raad van Bestuur om vanaf 1 september 2006 te opereren onder een nieuwe naam: CORELIO.

De eerste stam ‘core’ verwijst naar de essentie: met de media aanwezig zijn in het hart van de samenleving, het hart van de regio’s. De tweede stam ‘relio’ slaat op ‘reliable’. De nieuwe naam benadrukt niet enkel de degelijkheid en de kwaliteit van producten van de groep, maar ook het vertrouwen die ze geniet bij klanten, relaties en partners. De uitgang ‘lio’ tenslotte verwijst naar ‘link’. CORELIO onderstreept daarmee het belang dat ze hecht aan de dialoog en de interactiviteit met haar klanten en partners in de meest brede zin van het woord: lezers, surfers, luisteraars, kijkers, adverteerders…

MEDIAHUIS

De mediagroepen Corelio en Concentra kondigden in juni 2013 aan dat ze hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten samen willen brengen in een nieuwe onderneming. De joint venture kreeg de naam  Mediahuis. 

Mediahuis biedt onderdak bieden aan de nieuwsmerken van beide uitgevers (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, , De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar) en verder ook aan het rekruteringsplatform Jobat, het gratis magazine Jet , de classifiedsactiviteiten (Hebbes, Zimmo, Vroom, Inmemoriam, Koopjeskrant)

Meer weten over de geschiedenis van De Standaard? http://www.standaard.be/over en http://corelio.be/bedrijfsinfo/geschiedenis/Aanmelden

Meld je aan om een week lang gratis kranten en magazines in de klas te ontvangen of om de status van je bestelling te volgen.

Heb je nog geen account? Dan moet je eerst registreren.

Let op: De themadossiers en het lesmateriaal op de website van Nieuws in de Klas kan je zo gebruiken.

 

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord herstellen

Vul je e-mailadres in. We sturen je een mail met instructies om je wachtwoord te wijzigen.

 

Aanmelden

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Nieuws in de Klas gebruikt deze informatie enkel om je op de hoogte te brengen van activiteiten, weetjes en trends uit de sector en van onze organisatie. Vink hieronder 'nieuwsberichten' aan als je op de hoogte wil blijven:

Je kan op elk moment jouw gegevens verwijderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt, of te mailen naar info@nieuwsindeklas.be. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacyverklaring. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.