Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Aan de slag

Enkele tips

  • Geef een korte introductie in het Vlaamse nieuwslandschap.
  • Laat leerlingen vooral grasduinen en lezen in de nieuwsmedia. Als leerlingen dit spontaan en met plezier doen, is het project al ‘geslaagd’ nog voor ze een oefening hebben gemaakt.
  • Laat de leerlingen tijdens het uitwerken van de opdrachten met verschillende nieuwsmedia werken. Zo leren ze verschillende nieuwsmedia kennen, wat ontzettend leerrijk is.
  • Gebruik de nieuwsmedia steeds als uitgangspunt bij het maken van de opdrachten. Dat bevordert het inductief leerproces.
  • Beperk jouw lessen zeker niet tot de papieren nieuwsmedia: laat jouw leerlingen ook kennismaken met de digitale krantentitels en met de onafhankelijke nieuwssites. Je kan op de website van Nieuws in de klas terecht voor verschillende thematische dossiers aangeboden door de onafhankelijke nieuwssites. 
  • Met de online lessendatabank kies je zelf welke opdrachten het meest geschikt zijn voor de leerlingen of differentieer je makkelijker binnen dezelfde klasgroep. In samenwerking met collega’s van de vakgroep leg je eventueel zelf een meerjarentraject vast. De actualiteit kan bij de keuze van opdrachten uiteraard ook richtinggevend zijn.

  • Geef de nieuwsmedia bij voorkeur na de les mee met jouw leerlingen, ook op dagen waarop je deze niet zou gebruiken in de klas. Dat stimuleert jongeren alleen maar. Wie weet zijn er thuis nog wel een paar mensen die zo de krant ontdekken?