Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

Aan de slag met de themadossiers

Doelgroep: Secundair onderwijs, uiteraard kan jij als leerkracht het beste inschatten welke dossiers het meest aansluiten bij jouw vak en het meest geschikt zijn voor jouw leerlingen. Sommige dossiers zullen eerder gericht zijn voor een derde graad secundair onderwijs, andere zullen dan weer eerder breder inzetbaar zijn. 

Eindtermen: Als je aan de slag gaat met Nieuws in de Klas werk je aan de eindtermen mediawijsheid en wereldburgerschap. Een overzicht van de eindtermen kan je bij het lesmateriaal terugvinden. 

Tijd: 1 à 2 lesuren

Materiaal: maak voor elke leerling een kopie van het dossier, het opdrachtenblad (Word-document of PDF-bestand) en een kopie van de achtergrondinformatie over de leden van Media.21, toegang tot het internet om de artikels op de onafhankelijke nieuwssites te bekijken.  

Activiteit:  Ga op onderzoek en ontdek hoe een nieuwsitem door verschillende nieuwsbronnen wordt aangekaart.

1. Maak een kopie voor elke leerlingen van een themadossier en het opdrachtenblad. Je kan de leerlingen eventueel ook zelf een thema laten kiezen. 

2. Vraag aan de leerlingen hoe ze op de hoogte blijven van wat er rondom hen gebeurt. Gebruiken ze online nieuwsbronnen? Vergelijken ze soms bepaalde nieuwsbronnen over een thema dat hen interesseert? Hoe doen ze dit dan?  

3. Leg uit dat ze zich zullen verdiepen in een bepaald thema en hoe dit door verschillende nieuwsmedia gebracht wordt. Zo krijgen ze meer inzicht in verschillende nieuwsmedia.

4. Verdeel de klas in groepjes van 4. Geef hen het artikel van het themadossier en laat hen dit rustig doornemen. Na 5 min. bespreken ze in groep het themadossier. Waarover gaat het dossier? Wat kunnen ze al vaststellen over de verschillende nieuwsmedia wanneer ze dit artikel lezen?

5. Elke groep gaat nadien 2 artikels die in het dossier aan bod komen met elkaar vergelijken. Ze verdiepen zich dus in 2 artikels van 2 onafhankelijke nieuwssites. Je geeft als leerkracht op voorhand mee welke groep welke artikels met elkaar zal vergelijken.  

5. Geef hen 30 min. om de vragen onderaan het artikel te bespreken. Sommige vragen vergen meer tijd. Daarnaast zijn er ook nog enkele inhoudelijke discussievragen die je eventueel op het einde kan bespreken of wanneer de leerlingen nog tijd over hebben.

6. Nadien bespreken de groepen hun bevindingen met elkaar. 

Op zoek naar andere werkvormen? Neem eens een kijkje in de lessendatabank. Hier kan je een overzicht terugvinden van verschillende methodieken die je misschien ook kan gebruiken om aan de slag te gaan met de dossiers. 

Vragen? 

Heb je opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via nieuwsindeklas@mediawijs.be.  We leren graag uit jouw reacties.