Home » In de kijker » Studiedag Nieuws in de Klas

Studiedag Nieuws in de Klas

Op 29 september organiseren we met de partners van Nieuws in de Klas en Kazerne Dossin in Mechelen een studiedag met tal van lezingen en workshops. Thema’s als nepnieuws, propaganda en complottheorieën komen aan bod maar ook tools om te werken rond actualiteit. Op het einde van de dag ga je naar huis met heel wat tips en inspiratie om zelf actief aan de slag te gaan in de klas.  

De studiedag is voor leerkrachten lager en secundair onderwijs.

Hieronder kan je alvast het voorlopige programma bekijken en de info over de workshops. 

Praktisch

Timing: 10u -15u30 

Datum: 29 september 2020 

Locatie? Bibliotheek Predikheren en Kazerne Dossin te Mechelen

Registratie? De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Momenteel zijn de inschrijvingen nog niet geopend. Maar je kan wel al je gegevens achterlaten via het interesseformulier en dan brengen we je op de hoogte van zodra je kan inschrijven.
Kom je niet opdagen? Dan zijn we verplicht om een no show fee van 50 euro te vragen voor de catering die we voor jou hebben voorzien. 

Programma

9u30-10u00: Onthaal

10u00- 11u30: Welkom 

11u30 – 11u45: Verplaatsing naar de workshops

 

Meer informatie over de lezingen en workshops

Plenaire lezingen: Je kiest een van de twee plenaire lezingen 

 1. Wie gelooft er die reporters nog? – Luc Haekens
  In een Ideale Wereld twijfelen we nooit aan de media en geloven we alles wat kranten, radio en televisie ons vertellen. Maar helaas is de wereld lang niet ideaal, en hebben we redenen genoeg om te twijfelen of alles wat we horen en lezen wel waar is. Luc Haekens weet als geen ander hoe de media de waarheid kunnen manipuleren, hoe mensen alles geloven wat die media hen voorschotelen. Dat de aarde plat is bijvoorbeeld, en Donald Trump een zwarte huid heeft. Hij vertelt er u alles over, en omdat u hem anders niet gelooft, brengt hij een paar hilarische filmpjes mee.
  Locatie: Predikheren

 2. N(i)et echt!, mediawijsheid in tijden van fake news door dr. Jan De Maeyer
  Vanuit het eenvoudig denkkader (data-informatie-kennis-wijsheid) kan men leerlingen bewust maken van hoe misleidende informatie kan ontstaan. Wat is betrouwbaar en wat niet? Hoe kunnen we in de dagelijkse stroom van informatie het betrouwbare onderscheiden van het misleidende (waaronder fake news en propaganda bijvoorbeeld). In deze lezing zullen meerdere cruciale vaardigheden en inzichten worden bijgebracht. Deze mediawijsheid kan in vele lessen worden geïntegreerd, zowel in taallessen maar ook in wetenschappelijke en technische lessen.
  Locatie: Kazerne Dossin

Keuzeworkshops

 1. Rondleiding Kazerne Dossin (Secundair)
  Propaganda? Dat is toch iets van vroeger?! Niets is minder waar! In een interactieve rondleiding leren bezoekers universele technieken van propaganda herkennen: leiderscultus, creëren van een vijandbeeld, herkenbare slogans en symbolen, vereenvoudiging van complexe concepten, gebruik van nieuwe media,… Inzicht in historische casussen biedt de mogelijkheid om vanuit een neutrale en open houding ook hedendaagse bedrieglijke en gevaarlijke informatie aan te pakken.
  Locatie: Kazerne Dossin

 2. Workshop Complotdenken door Bert Pieters – Mediawijs (Secundair)
  Complotdenken is terug van  nooit echt weggeweest. Via sociale media verspreiden complottheorieën zich razendsnel en vormen ze het gespreksonderwerp onder leerlingen. Maar waarom zijn die theorieën zo aantrekkelijk? En hoe kan je die in de klas bespreekbaar maken? Het voorbije jaar experimenteerden Mediawijs en Kazerne Dossin hiermee. In deze workshop staan we stil bij enkele werkvormen die je kan gebruiken in  je eigen klaspraktijk.
  Locatie: Kazerne Dossin

 3. Workshop Rethink door Isabelle Diependaele – Kazerne dossin (Secundair)
  Memorialen, musea en organisaties die werken rond herinneringseducatie  ontwikkelden unieke en op maat gemaakte methodes die tolerantie en respect voor diversiteit bevorderen en de mediageletterdheid en het kritisch denken bij studenten aanscherpen. Deze methodes worden tot bij jullie gebracht via een e-learning platform ( in het Engels). Via 7 modules leren jullie meer over de mogelijkheden van herinneringseducatie in de klas, het voorbereiden van een bezoek aan een memoriaal, het werken met videogetuigenissen en digitale archieven, omgaan met hate speech, propaganda en het analyseren van vooroordelen en stereotypes.  tijdens de workshop zoomen we in  op de modules rond herinneringseducatie en propaganda.
  Locatie: Kazerne Dossin

 4. Workshop Echt of nep – Het Archief voor Onderwijs (Lager)
  Stel dat je op het nieuws hoort dat president Trump jouw school zal bezoeken. Zou jij dat dan geloven? In deze workshop van Het Archief voor Onderwijs leer je echt nieuws van vals nieuws onderscheiden. Tijdens deze sessie leer je eerst hoe een nieuwsitem opgebouwd wordt en hoe je info kan manipuleren. Daarna schrijf en presenteer je de intro van een nieuwsitem en informeer (of misleid) je jouw klasgenoten. Als een volleerde kritische mediagebruiker doorzie je ten slotte meteen of een nieuwsbericht echt of vals is.
  Locatie: Predikheren

 5. Workshop Aan de slag met Het Archief voor Onderwijs (Secundair)
  Dagelijks worden we overspoeld met informatie: op Instagram en Facebook, via de krant en de televisie. Maar niet alle info is even neutraal, soms wordt er zelfs doelbewust fake news de wereld ingestuurd. In deze workshop bieden we jou en jouw leerlingen boeiend audiovisueel materiaal aan over nieuwsmakers en nieuws’fakers’. Daarnaast zetten we enkele uitdagende collecties in de kijker over propaganda: Hoe kunnen je leerlingen het propaganda van politici doorzien? Hoe proberen reclamemakers ons via taal (subtiel) te beïnvloeden? En hoe sturen overheden en belangenorganisaties ons gedrag via sensibiliseringscampagnes? Dat alles ontdek je in deze workshop.
  Locatie: Predikheren

 6. Workshop Hoe bespreek ik actua in de klas door Djapo (Lager en eerste graad SO)
  Klimaatopwarming! Pandemie! Globalisering! De actualiteit wordt voortdurend gevoed door duurzaamheidsvraagstukken en de artikels, reportages, meningen… die er over gepubliceerd worden. Maar hoe kan je deze zinvol gebruiken in de klas? In deze workshop maak je kennis met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) en de denkvaardigheden die erbij gebruikt worden zoals systeemdenken, creatief denken en filosoferen. Deelnemers ervaren tijdens de nascholing methodieken waarbij de actualiteit gebruikt wordt om:
  • meer inzicht te krijgen in de oorzaken, gevolgen en perspectieven op duurzaamheidsvraagstukken.
  • oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken te onderzoeken en te gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken.
  • Je eigen waarden en die van anderen te verkennen en te vergelijken.
   Locatie: Predikheren
 7. Workshop Hoe bespreek ik actua in de klas door Djapo (Tweede en derde graad SO)
  Klimaatopwarming! Pandemie! Globalisering! De actualiteit wordt voortdurend gevoed door duurzaamheidsvraagstukken en de artikels, reportages, meningen… die er over gepubliceerd worden. Maar hoe kan je deze zinvol gebruiken in de klas? In deze workshop  maak je kennis met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) en de denkvaardigheden die erbij gebruikt worden zoals systeemdenken, creatief denken en filosoferen. Deelnemers ervaren tijdens de nascholing methodieken waarbij de actualiteit gebruikt wordt om:
  Locatie: Predikheren
  • meer inzicht te krijgen in de oorzaken, gevolgen en perspectieven op duurzaamheidsvraagstukken.
  • oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken te onderzoeken en te gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken.
  • Je eigen waarden en die van anderen te verkennen en te vergelijken.

 8. Workshop Wablieft (Lager)
  Meer info volgt nog.
  Locatie: Predikheren

 9. Workshop Aan de slag met KrantenMaker – Vlaamse Nieuwsmedia (Lager en Secundair)
  Welke vormen van Fake News bestaan er en hoe kan je fake news herkennen? Wat is deep fake? Hoe kan je nepnieuws herkennen? In dit lespakket gaan we aan de slag met nepnieuws en reiken we een checklist aan om foutieve en misleidende nieuwsberichten te herkennen zodat jongeren kritischer kijken naar alle info die op hen afkomt.
  Locatie: Kazerne Dossin
 10. Workshop Fake News door StampMedia (Tweede en derde graad Secundair)
  Welke vormen van Fake News bestaan er en hoe kan je fake news herkennen? Wat is deep fake? Hoe kan je nepnieuws herkennen? In dit lespakket gaan we aan de slag met nepnieuws en reiken we een checklist aan om foutieve en misleidende nieuwsberichten te herkennen zodat jongeren kritischer kijken naar alle info die op hen afkomt.
  Locatie: Kazerne Dossin 

 11. Workshop Kritikat door Onderzoekskern ExploRatio van Odisee Hogeschool (Lager)
  Kinderen groeien op in een wereld met een steeds snellere digitale informatiestroom. We zijn letterlijk één klik verwijderd van een veelheid aan informatie over alle mogelijk denkbare onderwerpen. Maar moet je zomaar alles geloven wat je leest? En hoe maak je een onderscheid tussen feit en fictie? Het is in ons huidig digitale tijdperk onmogelijk om kinderen af te schermen voor fake news. Wel kunnen we hen kritisch leren omgaan met de lawine aan informatie die op ons afkomt. De Kritikat is gebaseerd op de methodiek ‘filosoferen met kinderen’ en leert ons op een speelse manier om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Via verhalen en  filosofische denkoefeningen leren kinderen drogredeneringen herkennen en ontmaskeren. Deze methodiek is ontwikkeld voor kinderen van de derde graad lager onderwijs.
  Locatie: Kazerne Dossin
 12. Workshop Kritisch kijken naar beelden door BELvue (Secundair)
  We kijken alle dagen naar duizenden beelden via Instagram, Facebook, het journaal, de krant,… Maar zien we de beelden nog echt? Hebben we wel echt naar de beelden gekeken? En hebben we er een idee van hoe beelden informatie geven, opvattingen bevestigen of versterken?
  In deze workshop kijken we samen grondiger naar beelden. We zoeken naar de info die in het beeld zit en kijken ook naar de compositie van het beeld. We onderzoeken ook hoe de compositie en het beeld de inhoud van een boodschap zoals een krantenartikel kan versterken.
  Locatie: Kazerne Dossin
 13. Lezing Waarom maakt de VRT jongerennieuws? (Lager en secundair)
  Onder voorbehoud
  Locatie: Predikheren

 14. Lezing – Wat is fake news door Ike Picone (Lager en Secundair)
  In deze sessie zal Ike Picone, docent media en journalistiek aan de VUB, ingaan op de 6 manieren waarop jongeren – maar iedereen eigenlijk – online bespeeld kunnen worden met fake nieuws, foutieve informatie en polariserende haatspraak. Hij doet dit aan de hand van de slechtnieuws app van Drog.nl, een handige tool die leerkrachten nadien ook samen met studenten kunnen gebruiken. Hij licht daarbij verschillende aandachtspunten toe aan de hand van vele voorbeelden en geeft concrete tips mee om je te wapenen tegen desinformatie
  Locatie: Predikheren

 15. Lezing – Fake news en de rol van leerkrachten door Clio Janssens (Lager en Secundair)
  Onze jongeren worstelen met het herkennen van fake nieuws. Als we hen vragen van wie ze hulp verwachten om hun kennis over fake nieuws te verbeteren en om fake nieuws te leren ontmaskeren, wijzen ze naar leerkrachten en ouders. In deze sessie bespreken we de onderzoeksresultaten en gaan we in op enkele praktische tips die leerkrachten zelf kunnen toepassen en kunnen meenemen naar de klas: hoe kan je nieuws checken, hoe herken je fake nieuws en wat zijn bruikbare bronnen en tools om fake nieuws te slim af te zijn?
  Locatie: Kazerne Dossin

 16. Lezing – Niet neutraal, wel journalistiek. Kan dat? (Media.21) 
  Meer info volgt later.
  Locatie: Kazerne Dossin


Aanmelden

Meld je aan om een week lang gratis kranten en magazines in de klas te ontvangen of om de status van je bestelling te volgen.

Heb je nog geen account? Dan moet je eerst registreren.

Let op: De themadossiers en het lesmateriaal op de website van Nieuws in de Klas kan je zo gebruiken.

 

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord herstellen

Vul je e-mailadres in. We sturen je een mail met instructies om je wachtwoord te wijzigen.

 

Aanmelden

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Nieuws in de Klas gebruikt deze informatie enkel om je op de hoogte te brengen van activiteiten, weetjes en trends uit de sector en van onze organisatie. Vink hieronder 'nieuwsberichten' aan als je op de hoogte wil blijven:

Je kan op elk moment jouw gegevens verwijderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt, of te mailen naar info@nieuwsindeklas.be. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacyverklaring. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.