Aanmelden

Nog geen account?
klik hier om te registreren.

How to: zelf een mini-burgerkabinet organiseren met jouw klas

Wat verwacht jij van nieuwsverslaggeving? Wat verwacht jij van de openbare omroep? Wat verwacht jij van journalisten?…

De wereld van de media is in beweging. De komst van sociale media en het internet heeft de snelheid van hoe wij nieuws beleven en consumeren veranderd. Daarnaast bieden fenomenen zoals de verspreiding van “fake news” nieuwe uitdagingen voor de Vlaamse en Brusselse media.

Met de organisatie van dit Burgerkabinet wil Minister Gatz te weten komen hoe je graag geïnformeerd wordt en wat je daarbij belangrijk vindt. Iedereen kan deelnemen door online ervaringen te delen via www.burgerkabinet.be of door zelf een mini-burgerkabinet te organiseren. 

Ook jij als leerkracht kan met jouw klas deelnemen door zelf een mini-burgerkabinet te organiseren tussen 31 januari en 4 april. Want ook de mening van jouw leerlingen telt.  

Hoe organiseer je een mini-burgerkabinet media? 

Praktisch

 1. Prik een datum tussen 31 januari en 4 april.
 2. Bepaal hoeveel tijd je hieraan wil besteden. Normaal duurt dit 1 lesuur.
 3. Zet je klaslokaal op voorhand klaar.
 4. Zorg voor zes tafels waar drie à vier personen kunnen aan plaatsnemen. Leg op elke tafel 1 groot papier om de ideeën rond een thema te noteren en de richtvragen per thema. Indien dit niet mogelijk is, kan je papieren omhoog hangen in de klas (muurdiscussie).
 5. Achteraf verwerk je de ideeën via de formulieren van het Burgerkabinet (15 min extra).

How to: mini-burgerkabinet in de klas 

 1. Schets de context: Licht kort toe waarom dit mini-burgerkabinet georganiseerd wordt en wat de doelstelling vandaag is.
  Geef aan dat de mening van alle leerlingen belangrijk is. 
 2. Ideeënronde: Geef ter voorbereiding aan de leerlingen mee over welke thema’s ze zullen nadenken. De thema’s van het mini-burgerkabinet zijn: fake news, iedereen journalist, informatie à la carte, gratis nieuws en altijd en overal.
  Verdeel de leerlingen in groepjes van drie of vier leerlingen.  Per tafel wordt er gewerkt rond één thema. De leerlingen bespreken het thema aan de hand van de richtvragen en noteren hun ideeën op het papier. Geef aan dat ze voldoende informatie meegeven bij een idee zodat dit duidelijk is voor anderen. Na 10 min. worden de papieren doorgeschoven. De leerlingen bouwen verder op de ideeën van de vorige groep. Rond na 40 min af. De leerlingen zullen 3 à 4 thema’s besproken hebben.  
 3. Afronden: Voorzie een kort moment om af te ronden en de volgende stappen te kaderen. (5 min)
 4. Geef je resultaten door: Zet de resultaten van de leerlingen in de voorziene template. Je kan dit document terugvinden op www.burgerkabinet.be. (15 min)

Alle informatie om een mini-burgerkabinet te organiseren kan je terugvinden op www.burgerkabinet.be. Hieronder kan je de belangrijkste documenten meteen terugvinden: 

 1. Praktische informatie Mini-burgerkabinet
 2. Draaiboek mini-burgerkabinet